badge

q u o t e

Wednesday, March 23, 2016

നമ്മൾ സഹിക്കുന്ന വികൃതികൾ ...25

ധിക്കാരം  ആണ്  അധികാരം  എന്ന  അഹങ്കാരം ?


ഒരു സർവീസ് ബോട്ട് നടുക്കായലിൽ  നിറുത്തിയിട്ടു
എന്ന് വാർത്ത.  ടിക്കറ്റ്‌ ചോദിച്ചപ്പോൾ  രണ്ടു
 വിദ്യാർഥികൾ കൊടുത്തില്ലാത്രെ . കരുതി വച്ചില്ല
 ചോദിക്കുമെന്നു കരുതിയില്ല എന്ന് കുട്ടികൾ. അല്ല
 നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ്‌ എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് ബോട്ട് മാൻ .
അവസാനം ഒരു യാത്രക്കാരി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി
 ടിക്കറ്റ്‌  എടുത്തു . എന്നിട്ടേ ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയ്തുള്ളൂ
അത്രെ.

പത്തന്പതു യാത്രക്കാരെ നടുക്കായലിൽ നിർത്തി
 പേടിപ്പിച്ചു .

എന്ത് ധിക്കാരവും അധികാരം ആണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച
അഹങ്കാരി ആയിരിക്കുമോ ഈ ബോട്ട് മാൻ ? എങ്കിൽ
അഹങ്കാരത്തിനു മരുന്ന് വേണ്ടേ ? ഈ രോഗം  പടർന്ന്
 പിടിക്കാതെ നോക്കേണ്ടേ ? 

അതോ കർത്തവ്യ ബോധത്തിന്റെ ആവേശത്തിൽ
നില തെറ്റിപ്പോയ പാവം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ?
കൃത്യ വിലോപത്തിനു ശിക്ഷ ഭയന്നാവുമോ അങ്ങേര്
ഈ കടുംകൈ ചെയ്തത് ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ സേവന
വ്യവസ്ഥകൾ അങ്ങേരെ പഠിപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും
ചെയ്യേണ്ടേ ? ബോട്ട് നടുക്കായലിൽ നിറുത്തിയിടാൻ
നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ആ ഖണ്ഡിക  imposition എങ്കിലും
എഴുതിക്കെണ്ടേ ?

ഇതൊന്നുമല്ല  ശ്രദ്ധാലു ആയ ഒരു പൗരന്റെ കടമ
ആയിരിക്കുമോ ബോട്മാൻ ചെയ്തത് ? അഞ്ചു
രൂപയിൽ കൂടാത്ത ഒരു നഷ്ടം പോലും സർക്കാരിന്
വന്നു കൂടാ എന്ന commitment . നല്ലത് . പക്ഷെ ടിക്കറ്റ്‌
എടുത്തു പ്രശ്നം തീർക്കാൻ തയ്യാറായി ആരും
മുന്നോട്ടു വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു
നമ്മുടെ ഉത്തമ പൌരന്റെ പ്രതികരണം ? കുട്ടികളെ
കായലിൽ  എറിഞ്ഞ് ടിക്കറ്റ്‌ എടുത്തവരെ
 കരക്കെത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പോലീസോ പട്ടാളമോ
വന്നു കുറ്റവാളികളെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതു വരെ
 നടുക്കയലിൽ കാറ്റ് കൊള്ളുക പത്തന്പതു
യാത്രക്കാരോടൊപ്പം .  ഇതിൽ ഏതു  option
ആണ് മനസ്സില് കരുതിയിരുന്നതെന്ന് എഴുതി
വാങ്ങുക  എങ്കിലും വേണ്ടേ ?

സാമാന്യ ബുദ്ധി അതെത്ര വലിച്ചു നീട്ടിയിട്ടും
 അന്ഗീകരിക്കാത്ത ഇത്തരം സാഹസങ്ങൾ
ഉണ്ടാകാതെ നോക്കേണ്ടേ ?  എല്ലാ stake holders നെയും
ഉള്പെടുത്തി ഒരു പരിഹാരം വേണ്ടേ ? പെട്ടെന്ന്
മനസ്സില് തോന്നിയ ഒന്ന് നിർദേശിക്കാം

-- ടിക്കറ്റ്‌ എടുത്തിട്ടും നടുക്കായലിൽ കിടക്കേണ്ടി
   വന്ന    മുഴുവൻ യാത്രക്കാര്ക്കും ടിക്കറ്റ്‌ ചാർജ്
   തിരികെ കൊടുക്കുക
-- മാനസിക പീഡനത്തിന് compensation offer ചെയ്യുക.
   ആരും    വാങ്ങാൻ  സാധ്യത ഇല്ല അതാണ്‌ നമ്മുടെ
   മനോഭാവം

-- തെറ്റായിപ്പോയി ആവര്ത്തിക്കില്ല എന്ന് നൂറു
   പ്രാവശ്യം    എഴുതി വാങ്ങുക ബോട്ടാളൻമാരിൽ
   നിന്ന് .   തയ്യാറാവുന്നില്ലെങ്കിൽ    ഒരാഴ്ചത്തെ ശമ്പളം
    നിഷേധിക്കുക
-- ഗാന്ധിജി പണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം മേധാവികൾ
   അധികാരികൾക്ക്    വായിച്ചു കൊടുക്കുക .
  'ഒരു തീരുമാനം ശരിയോ തെറ്റോ   എന്ന ശങ്കയിൽ
   പെട്ടാൽ   അത്  പാവങ്ങളെ എങ്ങനെ   ബാധിക്കും
   എന്ന് ആലോചിക്കുക' . ഇവിടെ പാവം
   യാത്രക്കാരെ എന്നാക്കാം .

ഇത്ര വലിയ ഇഷ്യൂ ആക്കെണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണെങ്കിൽ . വേണം
വലിയൊരു വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഈ രോഗം കീഴടക്കി
കഴിഞ്ഞു . കഴിഞ്ഞ വർഷം തിരുവനതപുരം റെയിൽവേ
പ്ലാറ്റ്ഫൊമിലെക്കു ടിക്കെറ്റ് ഇല്ലാതെ കാലെടുത്തു വച്ച
കോളേജു പെണ്കുട്ടികളെ   സന്ധ്യാനേരത്ത് മണിക്കൂറുകളോളം
തടഞ്ഞു വച്ച  സംഭവം അവര് കരഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒരു മൂലയിൽ
ഇരിക്കുന്ന സീൻ  മറക്കാറായിട്ടില്ലല്ലോ